Algemene voorwaarden

 • Alle opgaven, voor de diverse activiteiten, van Stichting Voetbal O.P.A. gaan via het inschrijfformulier op de website.
 • De overeenkomst tussen Stichting Voetbal O.P.A. en de deelnemer treedt in werking als het inschrijfformulier op de website volledig is ingevuld en verstuurd.
 • De trainingen van de voetbalschool zijn, gedurende het voetbalseizoen, verdeeld over 2 periodes. Eén periode bestaat uit 12 trainingen. Er zal een periode voor- en na de winterstop zijn.
 • Inschrijven voor de voetbalschool kan alleen voor een hele periode en kan uiterlijk tot 3 dagen voor de startdatum van de periode. (De eerste periode is van 11-09-2018 t/m 27-11-2018, dat betekent dat het inschrijven voor deze periode uiterlijk kan t/m 08-09-2018)
 • Het lesgeld voor de voetbalschool, individuele/specifieke training en de voetbaldagen dient direct na het verzenden van het inschrijfgeld overgemaakt te worden via IDEAL. De overige activiteiten zullen gefactureerd worden.
 • Voor leden van SV Grol worden de trainingen aan de voetbalschool bekostigd door de vereniging, zij hoeven daar dus geen vergoeding voor te betalen. Wel geldt voor leden van SV Grol een ‘aanwezigheidsplicht’. Dit houdt in dat een speler van SV Grol van de 12 trainingen er 3 mag ‘snipperen’.
 • Alleen bij gebleken overmacht, zoals bij duidelijk aantoonbare blessures, langdurige ziekte van de deelnemer of andere aantoonbare uitzonderlijke gevallen, kan (een deel) van het lesgeld teruggevraagd worden. Teruggave van het lesgeld is door Stichting Voetbal O.P.A. niet verplicht.
 • Bij ziekte of andere afwezigheid graag tijdig afmelden bij Stichting Voetbal O.P.A. door een mail te sturen naar afmelden@voetbalopa.nl.
 • Als door (weers)omstandigheden de training wordt afgelast, zal deze indien mogelijk worden ingehaald. De afgelasting en het eventuele inhaalmoment zal worden gecommuniceerd via de website.
 • Stichting Voetbal O.P.A. is te gast bij SV Grol en mag gebruik maken van haar accommodatie en materialen. Dit houdt in dat de deelnemer zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de deelnemer (tijdelijk, voor langere duur of definitief) worden uitgesloten van activiteiten georganiseerd door Stichting Voetbal O.P.A.
 • Stichting Voetbal O.P.A. stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
 • Stichting Voetbal O.P.A. stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de deelnemer opgelopen bij de activiteiten. Stichting Voetbal O.P.A. is ook niet aansprakelijk voor een al ontstane blessure(s) en/of al aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.
 • Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.
 • Stichting Voetbal O.P.A. heeft voor de deelnemers een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • De deelnemer gaat automatisch akkoord met het privacy-statement van Stichting Voetbal O.P.A. Wanneer de deelnemer zich hier niet in kan vinden, dan dient hij/zij dit voortijdig bekend te maken bij Stichting Voetbal O.P.A. door een mail te sturen naar max@voetbalopa.nl met daarbij een korte toelichting.
 • Al deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers bij de diverse activiteiten van Stichting Voetbal O.P.A.

Sponsoren en partners